20 oktober 2023

De meest gestelde vragen over beveiligingspassen

Kennisbank Nieuws Opleiding zzp

Als je gaat werken in de beveiliging dan krijg je te maken met beveiligingspassen. 

Maar waarom zijn deze eigenlijk nodig? Welke soorten beveiligingspassen zijn er en hoe kom je aan een pas?

Lees er hier alles over!

Hieronder de meest gestelde vragen over de beveiligingspas.

Wat wordt bedoeld met een beveiligingspas?

Beveiligers moeten zich tijdens hun werk kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs dat op elk redelijk verzoek kan worden getoond. Binnen de veiligheidsbranche staat deze vorm van identificatie bekend als de zogenaamde beveiligingspas.

Is een beveiligingspas verplicht?

Ja. Het beroep van beveiliger is, net als dat van een advocaat of arts, een beschermd beroep. Dit betekent dat je alleen de titel van beveiliger mag gebruiken als je aan de gestelde eisen voldoet. 

Welke wet is van toepassing op de beveiligingsbranche?

Dit is de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR).

Wat is het verschil tussen een vergunning en een pas?

Om als beveiliger aan het werk te mogen moet je een beveiligingspas hebben zodat je je kunt legitimeren als beveiliger. Wil je als ZZP-er beveiliging aan de slag of een beveiligingsbedrijf starten? Dan moet je ook beschikken over een vergunning die afgegeven is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze officiële vergunning staat bekend als het ND Nummer (Nederlandse Dienstnummer). Een vergunning en een pas zijn dus 2 verschillende dingen. 

Welke kleuren beveiligingspassen zijn er? 

Er zijn verschillende kleuren beveiligingspassen en elke kleur vertegenwoordigt een specifieke categorie van werkzaamheden die de beveiliger (de houder van de beveiligingspas) mag uitvoeren. 

Grijze pas beveiliging

De grijze beveiligingspas is de meest algemene beveiligingslegitimatie en stelt beveiligers in staat om diverse particuliere beveiligingswerkzaamheden uit te voeren. Hieronder vallen het beveiligen van gebouwen en eigendommen (objectbeveiliging), het bewaken van evenementen zoals festivals en sportwedstrijden en nog veel meer. Kortom, de grijze pas is onmisbaar voor voor allround beveiligers fungeert als de standaard beveiligingspas voor uiteenlopende beveiligingstaken.

Groene pas beveiliging

De groene beveiligingspas is bestemd voor beveiligers in opleiding. Deze pas heeft een geldigheidsduur van slechts 12 maanden en wordt beschouwd als een aspirantenpas. De groene pas is bedoeld om nieuwe beveiligers in staat te stellen praktijkervaring op te doen, waardoor ze goed voorbereid zijn op de uitdagingen van het vak.

Blauwe pas beveiliging

De blauwe beveiligingspas is beperkter in gebruik. Alleen beveiligers die hiervoor zijn opgeleid, mogen deze pas dragen en daarmee werken als horecaportier of evenementenbeveiliger. Het belangrijkste kenmerk van de blauwe pas is de beperking op standaard beveiligingswerkzaamheden: deze zijn niet toegestaan.

Oranje pas beveiliging

Beveiligers met een oranje beveiligingspas zijn opgeleid om te werken als voetbalsteward in betaald- en amateurvoetbal. Hun verantwoordelijkheden omvatten het beveiligen van wedstrijden, zowel voor als na het evenement, en ze werken zowel in stadions als in de directe omgeving ervan.

Gele pas beveiliging

De gele beveiligingspas is exclusief bedoeld voor particuliere rechercheurs. Om deze pas te verkrijgen, is een speciaal diploma vereist, het zogenaamde diploma Particulier Onderzoeker. Particuliere rechercheurs houden zich bezig met het onderzoeken van bedrijven en personen, waarbij ze strikt gebonden zijn aan wet- en regelgeving.

Wie verstrekt de beveiligingspassen?

De afdeling Korpschefstaken van de politie verstrekt de beveiligingspassen. Voordat de pas toegekend wordt, voert deze afdeling eerst een zorgvuldige screening uit. De verstrekte pas is altijd verbonden aan het bedrijf dat de aanvraag indient.

Wanneer kun je de grijze pas aanvragen?

Deze pas kan aangevraagd worden als het diploma voor beveiliger behaald is. 

Aan welke eisen moet je als beveiliger voldoen om een pas te krijgen? 

Naast het diploma voor beveiliger formuleert het WPBR criteria als vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.

Vakbekwaamheid houdt in dat de beveiliger bekwaam is om zijn of haar beroep op een adequate wijze uit te oefenen en kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren. Zowel werknemers als leidinggevenden in de veiligheidssector dienen hiervoor over specifieke diploma’s te beschikken:

  • Beveiligers dienen de Mbo-2 opleiding Beveiliger 2 met succes te hebben afgerond.
  • Voor horeca- en evenementenbeveiligers geldt dat zij in plaats daarvan opleidingen op hetzelfde niveau moeten voltooien, zoals bijvoorbeeld de opleiding tot Event Security Officer (ESO).

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de integriteit en geloofwaardigheid van een beveiliger. Zo moet hij te allen tijde integer zijn en op verantwoorde wijze met vertrouwelijke informatie omgaan. Gewelddadig of agressief gedrag is niet toegestaan voor een beveiliger. Om deze reden worden personen die beveiliger willen worden, onderworpen aan een screening door de politie. Tijdens deze screening wordt tevens het behaalde examencertificaat gecontroleerd. Als de persoon de screening met succes doorstaat, ontvangt hij of zij een beveiligingspas. Deze vereisten gelden zowel voor werknemers als voor leidinggevenden in de veiligheidsbranche.

Hoe lang duurt het voor je een pas krijgt?

Het kan tot 8 weken duren voordat je de pas ontvangt dus vraag hem op tijd aan!

Hoe lang is een beveiligingspas geldig?

Na uitgifte is de pas maximaal 3 jaar (36 maanden) geldig, behalve de groene pas, ook wel aspirantenpas genoemd: deze is maar 2 jaar (12 maanden) geldig. Hierna moet er opnieuw een pas aangevraagd worden. 

Wat kost een grijze beveiligingspas?

De kosten voor het aanvragen van de beveiliging pas bedragen minimaal €86,- inclusief BTW en afgifte kosten. Het bedrag verschilt per gemeente. Meer informatie hierover vind je op de website van de politie. 

Wie vraagt de pas beveiliging aan?

Zowel de toestemming als het legitimatiebewijs kan alleen worden aangevraagd door het beveiligingsbedrijf of het recherchebureau, dus níet door de werknemer zelf. 

Moet je als ZZP-er ook een pas aanvragen?

Als je als ZZP-er alleen als beveiliger werkt onder toezicht van een beveiligingsorganisatie of als rechercheur onder toezicht van een recherchebureau, dan vallen de werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van dát bedrijf, dat al in het bezit is van een vergunning. In dat geval hoef je als ZZP-er geen aparte vergunning aan te vragen. Werk je echter ook als een zelfstandige particuliere beveiligingsorganisatie of als zelfstandig recherchebureau, dan moet je als ZZP-er wél een eigen beveiligingspas hebben. 

Wat gebeurt er met de pas als je stopt met werken bij het bedrijf of de opdracht?

Als je stopt met werkzaamheden als beveiliger of particulier rechercheur, dan is de werkgever verplicht direct het betreffende legitimatiebewijs in te leveren bij team korpscheftaken. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een boete van €300 per pas. 

Welk uniform hoort bij welke pas?

Het gedragen uniform moet voldoen aan de specificaties die zijn vastgesteld bij de pasaanvraag. In elk geval moeten ze het V-teken als embleem hebben en mogen de uniformen niet lijken op die van de politie en mogen ze geen rangonderscheidingstekens hebben. 

Hoe ziet de pas eruit?

Vroeger had de pas een A5-formaat, maar tegenwoordig heeft hij een creditcard-formaat, waardoor deze handiger in een portemonnee past. De achterzijde van de grijze pas kan aangeven dat de drager tevens als burger werkt, op voorwaarde dat de benodigde certificaten en diploma’s in bezit zijn. 

beveiligingspas

Welke gegevens staan er op een pas?

Volledige naam, geboortedatum, telefoonnummer, bedrijfsnaam, foto, vergunningsnummer (ND- of Nederlands Dienst nummer, afgegeven door Justis), geldigheidsdatum, pasnummer

Kan de beveiligingspas worden ingetrokken?

Ja. Korpscheftaken kan de pas intrekken wanneer beveiligers als onbetrouwbaar worden beschouwd, bijvoorbeeld na het plegen van een misdrijf, betrokkenheid bij een vechtpartij of het rijden onder invloed.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Wij hopen met deze vraag en antwoord lijst al jouw vragen over beveiligingspassen te hebben beantwoord. Staat jouw vraag er niet tussen? Geef het ons aan, dan voegen wij de vraag én het antwoord toe.

Meer lezen?
Lees hier onze vorige blog Beveiliger opleiding starten?, of neem een kijkje op deze pagina voor ander beveiligingsnieuws!

Ontvang vacatures direct in je mailbox